E-mail: ymra.nedvip%40gnitiurcer

Телефон: +38(050)-085-99-98


Військовий психолог


Thank you!

We will contact you shortly

Can't send form.

Please try again later.

ОБОВ'ЯЗКИ



● психодіагностика; психопрофілактична робота;● психологічна підготовка (навчання, психоедукація, тренінги); проведення психологічних консультацій та психокорекційної роботи з військовослужбовцями та членами їх родин;● психологічна допомога в кризових ситуаціях; робота з особами, що мають ознаки бойових психічних травм, ГСР, ПТСР;● психологічна підтримка та допомога військовослужбовцям після отриманих поранень або травмувань.

Вимоги:

● наявність повної базової психологічної освіти;
досвід роботи за фахом;

особиста психологічна готовність та володіння спеціальними знаннями, практичними навичками з надання психологічної допомоги військовослужбовцям та членам їх сімей;
бажано наявність офіцерського військового звання.
● вік від 18 до 45 років● відповідальність● готовність постійно вчитись і розвиватись● придатність до служби за медичними показниками та показниками професійного відбору● фізична підготовленість та психологічна стійкість● сформований рівень ідейних цінностей, моральних та професійних якостей● відсутність судимості

Illustration

Умови


грошове забезпечення від 20 000 до 120 000 гривень залежно від поставленого завдання та місця служби + разова грошова допомога від 20 000 грн.надається житлове забезпеченнящорічна матеріальна допомога на оздоровленнябезоплатне забезпечення речовим майном та харчуваннямбезоплатна медична допомога у військово-медичних закладах охорони здоров’яотримання освіти у вищих навчальних закладах без відриву від проходження військової служби (за заочною формою навчання)право на пенсійне забезпечення незалежно від віку в тому разі, якщо на день звільнення зі служби вислуга становить 25 календарних років і більше або за наявності трудового стажу 25 років і більше (з яких не менше ніж 12 календарних років і 6 місяців становить військова служба)навчання як в Україні так і за кордоном.