E-mail: ymra.nedvip%40gnitiurcer

Телефон: +38(050)-085-99-98

Відповіді на запитання

 • Які переваги військової служби за контрактом?


  1. Під час укладання першого контракту виплачується одноразова грошова винагорода. Розмір винагороди залежить від військового рангу:Особам рядового складу – 8 розмірів прожиткового мінімуму, яка складає (24 224 гривень).Особам сержантського і старшинського складу – 9 розмірів прожиткового мінімуму, яка складає (27 252 гривні).
  2. Отримання підйомної допомоги в розмірі місячного грошового забезпечення на військовослужбовця і 50% місячного грошового забезпечення на кожного члена сім’ї, яка переїжджає з ним на нове місце служби в інший населений пункт, або у зв’язку з передислокацією військової частини.
  3. Можливість кар’єрного росту та гарантоване підвищення щомісячного грошового забезпечення у ході просування по службі. Особи сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, мають освітній ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, направляються на курс військової підготовки за напрямом, що відповідає профілю службової діяльності, з урахуванням потреби в офіцерах такої спеціальності можуть призначатися на посади, що підлягають заміщенню особами молодшого офіцерського складу, з подальшим присвоєнням офіцерського звання.
  4. Військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом, мають право навчатися без відриву від військової служби у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів, а у разі відсутності можливості підготовки за спеціальностями у цих навчальних закладах, – в інших вищих навчальних закладах з метою здобуття вищої освіти.
  5. Гарантована щорічна основна відпустка. Вона надається зі збереженням грошового, матеріального забезпечення та наданням грошової допомоги на оздоровлення у розмірі місячного грошового забезпечення. Також можуть надаватися відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин із збереженням грошового забезпечення тривалістю не більш як 10 календарних днів.
  6. Безоплатна кваліфікована медична допомога у військово-медичних закладах охорони здоров’я, а при їх відсутності чи у невідкладних випадках – медична допомога надається державними або комунальними закладами охорони здоров’я за рахунок Міністерства оборони України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів.
  7. Вирішення житлового питання. Постановка на квартирний облік з можливістю подальшого отримання службового та постійного житла. Компенсація витрачених коштів за піднайом житла для усіх категорій військовослужбовців.
  8. Пенсійне забезпечення значно вище ніж у цивільному секторі та можливість його отримання за вислугою років (а не при досягненні пенсійного віку).
  9. Соціальний захист сімей військовослужбовців. Дружині (чоловіку) військовослужбовця щорічна основна відпустка за її бажанням надається у зручний для неї (нього) час одночасно із щорічною основною відпусткою військовослужбовця. Місцеві ради надають позачергово місця дітям військовослужбовців, у дитячих закладах за місцем проживання. Дружина (чоловік) військовослужбовця не підлягає звільненню за скороченням штату підприємства незалежно від форм власності.
  10. У разі участі в бойових діях, отримання статусу «учасник бойових дій» та пільги відповідно чинного законодавства.

 • Який порядок отримання підйомної допомоги військовослужбовцям ЗСУ?

  Підйомна допомога виплачується військовослужбовцям: які проходять військову службу за контрактом; які проходять кадрову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу; у разі переїзду на нове місце військової служби в інший населений пункт у зв’язку з призначенням на військову посаду, зарахуванням на навчання до вищих військових навчальних закладів, вищих навчальних закладів, які мають військові навчальні підрозділи, та військових коледжів або навчальних центрів (навчальних підрозділів), термін навчання в яких становить шість місяців і більше, без збереження посади за попереднім місцем служби; у зв’язку з передислокацією військової частини (підрозділу військової частини), установи, організації.
  Нарахування та виплата підйомної допомоги військовослужбовцям здійснюються відповідно до:1. Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»;2. Постанови Кабінету Міністрів України від 16 червня 1992 р. № 332 «Про вдосконалення грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України»;3. Порядку виплати підйомної допомоги військовослужбовцям Збройних Сил України, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 05.02.2018 № 45.
  Підйомна допомога виплачується в розмірі місячного грошового забезпечення на військовослужбовця і 50% місячного грошового забезпечення на кожного члена його сім’ї, який переїхав з ним на нове місце військової служби.Підйомна допомога військовослужбовцям, у тому числі на членів сім’ї, виплачується не більш як за два переїзди військовослужбовця протягом календарного року, пов’язані з призначенням на посади чи передислокацією військової частини (підрозділу).
  Право на отримання підйомної допомоги для військовослужбовців виникає: на дату прийняття військовослужбовцем посади та справ — для військовослужбовців, які переїхали на нове місце служби з одного населеного пункту в інший у зв’язку з призначенням на посаду; на дату зарахування на навчання — для військовослужбовців, які зараховані на навчання до військових навчальних закладів; на дату прибуття до місця дислокації, оголошену наказом командира військової частини, — для військовослужбовців, які переїхали на нове місце служби у складі військової частини (підрозділу) в інший населений пункт.
  Право на підйомну допомогу мають: військові, які проходять службу за контрактом; військові, які проходять кадрову військову службу; особи, які проходять військову службу на заклик офіцерського складу ЗСУ та Державної спецслужби транспорту.
  Підйомна допомога НЕ виплачується:1) військовослужбовцям, направленим (у тому числі безпосередньо після зарахування на військову службу із запасу) на навчання у військовий навчальний заклад, термін навчання в якому менше шести місяців, або зі збереженням посади за місцем служби незалежно від строку навчання;2) військовослужбовцям, які закінчили військовий навчальний заклад з присвоєнням офіцерських звань, призначеним на посади у військові частини в населеному пункті за місцем дислокації цього військового навчального закладу;3) мобілізованим військовослужбовцям ЗСУ;4) військовослужбовцям строкової військової служби.
  Покроковий порядок отримання підйомної допомоги:1. Військовослужбовець особисто пише та подає рапорт командиру військової частини про надання підйомної допомоги.2. Командир військової частини ставить свою резолюцію на рапорті про надання підйомної допомоги військовослужбовцю.3. Наказ про виплату підйомної допомоги готується службою персоналу військової частини.4. Командир військової частини підписує наказ із зазначенням у ньому грошової суми до виплати.
  Підйомна допомога виплачується на членів сім’ї військовослужбовця, які на дату їх приїзду на нове місце служби військовослужбовця зазначені в його особовій справі, а саме: на дружину (чоловіка) незалежно від віку та працездатності, шлюб з якою (яким) зареєстрований до дати прибуття військовослужбовця на нове місце служби або прийому (призову) на військову службу за контрактом (призовом); на дітей військовослужбовця і його дружини (чоловіка), в тому числі усиновлених, які не досягли повноліття (в тому числі непрацездатних незалежно від віку); на непрацездатних батьків або усиновителів військовослужбовця та його дружини (чоловіка).Виплата підйомної допомоги та добових здійснюється, якщо звернення щодо їх отримання надійшли протягом трьох років із дня виникнення права на їх отримання.


 • Як тримати одноразову допомогу при підписанні першого контракту із ЗСУ?

  У разі підписання контракту зі Збройними Силами України військовослужбовці можуть отримати одноразову допомогу.Розмір допомоги залежить від прожиткового мінімуму працездатних осіб, який затверджується кожного року в держбюджеті, станом на 1 січня. У 2024 році він становить 3028,00 грн.
  Тож нині, уклавши контракт, можна отримати: особам рядового складу — вісім розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на 1 січня календарного року (3028,00 грн) — 24 224 грн; особам сержантського і старшинського складу — дев’ять розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на 1 січня календарного року — 27 252 грн; особам офіцерського складу — десять розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на 1 січня календарного року — 30 280 грн.
  Така виплата передбачена військовим: яких призначають на посади рядового складу строком на 3 роки; яких призначають на посади сержантського та старшинського складу на 3 роки й більше; яких призначають на посади офіцерського складу — 1 рік і більше; які підписали контракт строком на 5 років і більше, з-поміж військовослужбовців, призначених на посади осіб сержантського і старшинського складу, осіб офіцерського складу після закінчення вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти (підготовка яких здійснюється за державним замовленням), за умови вступу до виконання обов’язків за цими посадами.
  Щоб отримати допомогу, потрібно написати рапорт на ім’я командира.Виплата здійснюється після набрання чинності першого контракту, призначення на посаду і вступу до виконання обов’язків за посадою на підставі наказу командира.
  Кому допомога не виплачується: особам рядового складу, які під час служби за контрактом уклали інший — на посаду сержантського та старшинського складу; особам сержантського та старшинського складу, яких під час дії контракту прийнято на службу за контрактом осіб офіцерського складу. особам офіцерського складу, які під час проходження кадрової служби підпишуть контракт. у разі продовження військової служби за новим контрактом; у разі повторного прийняття на військову службу за контрактом осіб, звільнених із військової служби за контрактом; у разі підписання контракту для проходження військової служби у Збройних Силах України особами, звільненими з військової служби за контрактом, з інших військових формувань, а також зі служби в правоохоронних органах.

 • Чи зберігається місце роботи, якщо людина прийнята на військову службу за контрактом (мобілізацією)?

  На військовослужбовців Сил ЗСУ розповсюджуються права та гарантії, передбачені Законом України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».
  Статтею 119 КЗпП передбачено, що за працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно від підпорядкування та форми власності і у фізичних осіб – підприємців, у яких вони працювали на час призову.

 • З чого складаються виплати військовим?

  Гроші, що отримують наші військовослужбовці в період дії воєнного стану, складаються з двох частин:● щомісячне грошове забезпечення;додаткова винагорода – надбавки, встановлені на період воєнного стану. Зараз це 30, 50 і 100 тис. грн.Грошове забезпечення так само поділяється на дві частини:основна, яка охоплює посадовий оклад, оклад за військовим званням і надбавку за вислугу років;додаткова – надбавки за особливості проходження служби (наприклад, у гірських регіонах чи на острові Зміїний), режим секретності, за наукові або спортивні звання.

 • Від чого залежить грошове забезпечення?

  Військовослужбовці, на відміну від найманих працівників, отримують не заробітну плату, а грошове забезпечення, яке зарплатою не вважається.
  На військових не поширюється дія Кодексу законів про працю, з ними не укладається трудовий договір. Права військовослужбовців регулюються законом «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».
  До цієї категорії належать не тільки ЗСУшники, а й військовослужбовці Нацгвардії, СБУ, ДПСУ, ГУР, служб спецзв’язку та транспорту. Тобто всі, для кого захист держави – професійний обов’язок.
  Розмір грошового забезпечення залежить від:● посади;● військового звання;● тривалості, інтенсивності й умов військової служби;кваліфікації.Можуть застосовуватися надбавки за особливості проходження служби, режим секретності. Доплати для військовослужбовців також передбачені за науковий ступінь, вчене, почесне чи спортивне звання.

 • Компенсація за піднайом (найом) житла для військовослужбовців

  Хто має право на виплату компенсації? офіцерам (у тому числі за призовом офіцерського складу) ● сержантам і старшинам ● рядовим ● курсантам військових ВНЗ та військових навчальних підрозділів ВНЗ, які мають сім'ї ● Термін:починаючи з дня реєстрації рапорту за місцем проходження військової служби (навчання) згідно з наказом командира в/ч (начальника, керівника ВВНЗ, ВНП ВНЗ) щомісяця (у поточному місяці за попередній)
  ВАЖЛИВО! Військовослужбовцям за призовом під час мобілізації така допомога НЕ виплачується!
  Грошова компенсація НЕ ВИПЛАЧУЄТЬСЯ: разі наявності у військовослужбовця або членів його сім’ї житлового приміщення; у разі забезпечення військовослужбовця службовим житлом, житловим приміщенням для постійного проживання (чи грошовою компенсацією за належне житло); проживання військовослужбовця у спеціально пристосованій казармі чи гуртожитку, в населених пунктах за місцем служби та/або в безпосередній близькості від місця проходження служби, що дозволяє своєчасно прибувати на службу; нездачі службового жилого приміщення за попереднім місцем служби; штучного погіршення військовослужбовцем житлових умов (протягом 5 років).
  Перелік документів, які необхідно подати: рапорт; копії документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України (та членів сім'ї за наявності); копія довідки ІНН (та членів сім'ї за наявності); витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та БТІ про нерухоме майно, яке належить військовослужбовцю та членам його сім'ї; копії довідок про реєстрацію місця проживання (перебування), видані органом ре¬єстрації, на військовослужбовця та кожного члена його сім'ї, який проживає разом з ним (військовослужбовці в/ч, які дислокувалися в населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, і які переміщені з місць попередньої дислокації, подають довідку про склад сім'ї, видану командиром (начальником) цієї військової частини (підрозділу); копії свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану (про шлюб, розі¬рвання шлюбу, про народження тощо), інших документів, що підтверджують родин¬ні стосунки; належним чином завірену копію довідки про забезпечення житлом з попереднього місця проходження військової служби, видану квартирно-експлуатаційним органом (службою) відповідного відомства (крім осіб, які прибули з тимчасово окупованої території України та населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження)

  Виплата грошової компенсації припиняється з дня, наступного за днем: отримання/придбання військовослужбовцем жилого приміщення; виключення із списків особового складу військової частини, Держспецзв’язку (за винятком військовослужбовців, направлених у складі підрозділів для участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки); вибуття військовослужбовця в закордонне відрядження разом із сім’єю встановлення факту подання військовослужбовцем недостовірної інформації, яка стала підставою для виплати грошової компенсації.
  Порядок виплати грошової компенсації військовослужбовцям за піднайом житла та його оренду регламентований постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року № 450 та наказом Міністерства оборони України від 31.07.2018 № 380 «Про затвердження Інструкції з організації забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями».

 • Додаткова винагорода під час дії воєнного стану

  30 000 грн - Виплачується військовослужбовцям, які виконують бойові (спеціальні) завдання
  згідно з бойовими наказами (розпорядженнями) (в розрахунку на місяць пропорційно часу виконання завдань).

  50 000 грн. - виплачується у разі виконання бойових завдань у складі органу військового
  управління та інших штабів, що ведуть воєнні дії на лінії зіткнення на відстані виконання бойових завдань військовою частиною першого ешелону оборони або наступу до батальйону включно. Винагорода розраховується раз на місяць пропорційно участі в цих діях.

  100 000 - Якщо військовослужбовець бере безпосередню участь у бойових діях або виконує завдання на тимчасово окупованій території та на території між позиціями сил оборони та позиціями військ рф, розмір винагороди підвищується до 100
  тис. грн на місяць, пропорційно до часу участі в бойових діях.

 • Припинення (розірвання) контракту

  Під час дії особливого періоду військовослужбовці можуть звільнитись з контрактної служби на таких підставах: (пункт 2 частина 5 статті 26 ЗУ «Про військовий обов'язок і військову службу»)

  У зв'язку із закінченням строку контракту;
  За станом здоров'я;
  За віком – у разі досягнення граничного віку перебування на військовій службі (60 років в особливий період);
  У зв'язку із скороченням штату або проведенням організаційних заходів (у разі неможливості такого використання на службі)
  Через сімейні обставини (якщо не висловили бажання продовжувати військову службу);
  Через службову невідповідність;
  У зв'язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі, позбавлення військового звання чи позбав¬лення права займати певні посади;
  У зв'язку з позбавленням військового звання у дисциплінарному порядку;
  У зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем;
  У зв'язку з набранням законної сили судовим рішенням, яким військовослужбовця притягнуто до адміністративної відповідальності та накладено стягнення у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, що пов'язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;
  У зв'язку з неможливістю призначення на іншу посаду у разі прямого підпорядкування близькій особі;
  У зв'язку із застосуванням заборони, передбаченої Законом України «Про очищення вла¬ди»;
  Іноземці та осіб без громадянства, які не пройшли випробувальний строк;
  Особи, які уклали контракт на строк до закінчення особливого періоду, та прослужили 24 місяці;
  Особи, яким продовжили дію контракту до закінчення особливого періоду, та які переслужили 18 місяців;
  У зв’язку з набранням законної сили судовим рішенням про визнання активів військовослужбовця чи активів, набутих за його дорученням іншими особами необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави;
  У зв’язку з відкликанням мандата на право здійснення військової капеланської діяльності.